Wat doet de SDV?

Realiseren van diverse projecten

Om de integratie en de multiculturele samenleving te bevorderen bieden wij een breed gamma van projecten aan.

Klik voor een lijst van de projecten

Uitvoeren van deelaspecten van het allochtone minderhedenbeleid in Oostende

In opdracht van de stad Oostende werkt de SDV mee aan de uitbouw  van een samenleving in diversiteit door het geven van multiculturele informatie, het ondersteunen van allochtone zelforganisaties en het betrekken van de doelgroep mensen zonder wettig verblijf.

Erkend als vereniging waar armen het woord nemen

We hebben de opdracht om vanuit de ervaringen van mensen in armoede het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren rond armoede en te veranderen in functie van armoedebestrijding. Dit doen we aan de hand van 6 criteria:

  • Armen verenigen
  • Armen het woord geven
  • Werken aan maatschappelijke emancipatie
  • Werken aan maatschappelijke structuren
  • Dialoog en vorming
  • Armen blijven zoeken

 

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z