Taalvalies

Samen DiVers beschikt over allerlei materiaal (spelletjes, voorleesmateriaal, didactisch materiaal, lessuggesties, ... ) om het Nederlands te oefenen. Dit zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren.

Dit materiaal wordt uitgeleend en kan aangevraagd worden door leerkrachten en vrijwllige lesgevers.

Een inventaris van het materiaal is beschikbaar en kan per mail of telefonisch aangevraagd worden.

 

Contactpersonen: 

 

 

Els Plovie : plovie.els@sdv.be

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z