17 OKTOBER

Zondag 17 oktober is jaarlijks Werelddag van Verzet tegen Armoede en Uitsluiting. Een gegeven dat meer dan ooit actueel is.

Thema van de campagne 2021 is ruimte maken voor echte participatie van mensen in armoede.

Ergens deel vanuit maken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen zijn noden van iedereen. Zelf kunnen bepalen hoe je die eigen tijd invult, is broodnodig. We merken helaas dat de politiek of mensen die niet in armoede leven dit steeds vaker in twijfel trekken. Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Maar keuzevrijheid is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie.

Meer info over de actie van de Werkgroep 17 oktober in Oostende vind je op hun Facebookpagina: facebookcom/werkgroep17oktoberOostende/

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z