SLECHT NIEUWS VOOR SAMEN DIVERS

Wij zijn dit jaar gestart met slecht nieuws.

Het kabinet van minister Homans heeft beslist om de middelen voor de lonen van 3 personeelsleden van Samen DiVers stop te zetten op 1 januari 2018. Dat betekent dat we 1 personeelslid over houden. Zo kunnen wij onze werking niet verderzetten. 
Dit zou betekenen: 
Geen open onthaal en computerklas 5 namiddagen per week, geen wasmachine, geen Babbelbox, geen jongerenwerking, geen zomerschool, geen Kids-Club, geen, geen culturele uitstappen, geen themawerking, geen hulp bij een job zoeken, geen vertegenwoordiging van onze doelgroep op tal van overleggen, en zoveel meer….

Wij willen jullie blijven helpen! Dus zijn wij op zoek naar oplossingen. Wij krijgen hiervoor alvast heel veel steun van onze partners in Oostende. Toch is het niet gemakkelijk. Om een goede, kwaliteitsvolle werking te hebben, hebben we nood aan een structurele oplossing.

Wat kan jij voor ons doen? 
Je kan ook laten weten wat Samen DiVers voor jou betekent. 
Waarom kom jij naar Samen DiVers?

 

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z