Dag van de dialoog

Op zaterdag 6 april 2013 is er een Dag van de Dialoog in Oostende.

Op deze dag gaan overal in de stad Oostende dialoogtafels door, waar een 12-tal mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.

Het idee van de Dag van de Dialoog is om mensen die anders niet met elkaar in gesprek komen, samen te brengen om in kleine kring ervaringen uit te wisselen.

Het is niet de bedoeling in discussie of debat te gaan, maar wel om door middel van dialoog met elkaar kennis te maken rond een thema dat voor het samenleven in onze stad centraal staat en dat breed, concreet en persoonlijk genoeg is zodat ieder erover kan spreken.

Het gesprek op 6 april vertrekt vanuit het gemeenschappelijke thema “Samen-leven”.

Dit thema laat toe om heel wat mensen aan te spreken op het gevoel samen te leven met elkaar: jongeren, ouderen, mensen in armoede, mensen zonder papieren, personen met een beperking, etnisch-culturele minderheden, …

Een getrainde dialoogbegeleider aan elke dialoogtafel faciliteert het gesprek.

De dag wordt afgesloten met een receptie om 16.30 uur in het Stadhuis Oostende.

De Dag van de Dialoog wordt georganiseerd door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, stad Oostende/dienst Samenleven en het Sociaal Huis in samenwerking met tal van andere partners.

In alle ontmoetingscentra van de stad en andere locaties zoals Wijk in Bloei (Vogelwijk), Polaris, Kwiedam en ’t Bosjoenk worden dialoogtafels op wijkniveau georganiseerd.

Interesse om mee te werken?  Interesse om deel te nemen?

Spreek je buurman, een vriend, een kennis aan om mee te doen!

Inschrijven via Sylvie Corveleyn voor 18 maart 2013.

http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7657

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z